The Hitz

Stream lokatie: Maastricht

Luisteren nu naar onze test stream

De Geschiedenis van het "boeiendste " radio station van Brugge Alpenradio

Logo Alpenradio


Pol Meijer, op een blauwe maandag nog betrokken bij de zeezender Radio Mi Amigo, voelt het radio-virus begin jaren 80 kriebelen. Eerst is hij betrokken bij de VBRO (een initiatief van zakenman Norbert), die uitzendt vanuit het Boudewijnpark. Maar na een conflict houdt Pol Meijer het voor bekeken, en maakt hij plannen voor een eigen radio-station. Meijer verzamelt een achttal medewerkers, die een ziekenhuis-omroep willen opzetten in het AZ Sint-Jan in Brugge. 

Tien maanden lang werd er voorbereid en werden proefprogramma's opgenomen. Maar het hele project valt uiteindelijk in het water omdat het ziekenhuis geen ruimte of mogelijkheden ter beschikking stelde.

De groep rond Pol Meijer gaf niet op. "Als het niet in het ziekenhuis kon, dan maar zelf een radio station oprichten op de FM-band" dacht men. En dat werd in mei 1982 gerealiseerd met Alpenradio.

Met vrij eenvoudig materiaal slaagde Pol erin om behoorlijke radio te maken. Alpenradio had in het begin een samenwerking met de weekend-radio Radio Colombo. Toen de apparatuur van Colombo in beslag werd genomen, vestigde Alpenradio zich boven de McDonalds aan het Simon Stevinplein. Daar had de jonge radio-omroep drie kleine ruimtes om radio te maken. Op de frequentie 101,40 MHz werd er uitgezonden met een vermogen van 10 Watt tussen 7 en 18 uur.

De eerste zender van Alpenradio was blijkbaar slecht gefilterd want er waren voortdurend storingen waar te nemen op de TV-toestellen uit de omgeving. Dit feit gaf aanleiding tot verschillende inbeslagnames door de overheid.

Maar na elke inbeslagname ging Alpenradio gewoon door. Om te voorkomen dat telkens al het materiaal werd meegenomen, werd een dienstnota opgesteld. Deze bevatte allerlei codes waarmee de aanwezige presentator de andere medewerkers kon waarschuwen ( Radio Mi Amigo gebruikte destijds ook codes na het nieuws ). Wanneer bijvoorbeeld "code 110" werd omgeroepen, betekende dit dat de rijkswacht ter plaatse was voor een inbeslagname.

Om het voor de medewerkers aangenamer te maken, is de omroep in mei 1982 dan verhuisd naar de hoogste verdieping van een appartement in de Slachthuisstraat te Sint-Pieters-Brugge net boven de meubelzaak Consorzio. Daar kon men de ruimtes knus inrichten, aangepast aan de behoeften en wensen van de programmamakers. Hierdoor werd een vriendschappelijke sfeer gecreëerd onder de vrijwilligers, die volgens hen typerend was voor hun radiostation. Het resultaat bleef dan ook niet uit: van een tiental medewerkers bij de start, groeide de organisatie uit tot een 60-koppige groep presentatoren, samenstellers en technici.

De frequentie veranderde: eerst naar 101,10 MHz en in het voorjaar van 1984 werd het 101,30 MHz. De uitzendingen liepen van 7 tot 22 uur tijdens weekdagen en in het weekend van 7 tot 24 uur. Elke eerste donderdag van de maand was Alpenradio tot middernacht in de ether met een live-hardrock-programma

In mei 1984 werd de programmatie op weekdagen verlengd tot 23 uur. Dat extra uur werd gevuld met een gespecialiseerd muziekprogramma. Op maandag was dat country, op dinsdag rock en soul, jazz op woensdag, hardrock op donderdag en op vrijdag kreeg de luisteraar een overzicht van de hedendaagse muziekgeschiedenis.

Uitzonderlijk was dat bijna alle Alpenradio-medewerkers radio maakten op vrijwillige basis. Alleen voor het nieuws en de reclamewerving werd tijdens bepaalde periodes een beroep gedaan op personeelsleden in vast dienstverband. Elke medewerker kreeg trouwens een Alpenradio-paspoort, het officiële bewijs dat hij of zij bij de radio hoorde. Het was ook de tijd waarin the sky the limit was voor Alpenradio. De uitzendingen werden gepromoot met buitenactiviteiten zoals een feestweekend, een rockavond, een promotieshow, een eigen discobar en mobiele studio in winkels, op de jaarbeurs en op de braderieën. Vanaf eind 1983 verscheen om de twee maanden het Alpenradioblad, een gratis krantje met een oplage van 53.000 exemplaren. Daarin werd informatie over de omroep afgewisseld met advertenties. In het blad van augustus '84 lazen we: "De vzw houdt zich bezig met vele activiteiten die ten goede komen aan Alpenradio. Daar de creativiteit en de inzet van de medewerkers zo groot is, werd geëxperimenteerd met video. En de resultaten waren zo, dat besloten is om ermee door te gaan. Alpenvideo, een stap naar lokale TV ? Alpenvideo wil verder gaan, en zoekt medewerkers die zich willen inzetten voor dit medium."

Intussen had de overheid werk gemaakt van een wetgevend kader voor de lokale radio's. In 1985 kwam er een nieuw frequentieplan dat bepaalde dat alle lokale radio's een plek kregen op de FM-band tussen 102,50 en 107,90 MHz. Ook Alpenradio moest verhuizen en kreeg FM 105,30 toegewezen. 


     Om deze frequentie verhuizing onder de aandacht te brengen werden oa. de stadsbussen van Burgge gebruikt. 

Deze bloei noodzaakte een nieuwe verhuizing. 

In mei 1986 verhuisde Alpenradio opnieuw, deze keer naar het industrieterrein "Ter Poele" ook in Sint-Pieters-Brugge. In een kantorencomplex in de Laconiastraat werden een hoofdstudio, twee opnamestudio's en een productiestudio ingericht. Er kwamen ook kantoren voor de redactie en het reclamebureau LVA. In de Laconiastraat maakten zo'n 70 mensen deel uit van de Alpenradioploeg. Tijdens die periode maakten ondermeer Luc Vandamme (toen BRT2 West-Vlaanderen) en Nico Blontrock (Erik Deboodt, ex-VBRO) Perry de Kraker (alias Perry de Jong, Perry Jansen ex- Radio Nova ,Stad Lokaal, Noordzee Watervliet, Radio Dynamo) programma's bij de nr.1 van Bruggen Alpenradio.


Het was een periode waarin op meerdere vlakken lokale radio-geschiedenis werd geschreven: de scholenkwissen "Klassepraat" (1987) en "Schoolstrijd", live-uitzendingen van sportevenementen zoals de Motor-enduro in Oostkamp (1987-1988), de Guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge (1988), de stadsloop "Dwars door Brugge" (1988-1989), het Interscholen Krachtbaltornooi, de zwemwedstrijd Damme-Brugge, een rechtstreeks verslag met deskundige commentaar over de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet, enz... Bijna alles was mogelijk op de radio dankzij de inzet van talloze medewerkers en het professionele materiaal waarover Alpenradio beschikte. Er was toen zelfs een speciale cel die buiten-uitzendingen en evenementen moest voorbereiden en realiseren.

Een buitenbeentje in de uitzendingen was het felbesproken programma "Klanken uit de cel" dat later van naam veranderde naar "Zachter Tralies". In samenwerking met de "Werkgroep Omtrent Gevangenen", een belangenvereniging voor gevangenen, werd één keer per maand een programma uitgezonden voor de bewoners van de Brugse gevangenis. Het halfuurtje bevatte informatie, boodschappen en verzoekjes.

Voor andere informatieve programma's werkte de Alpenradio-redactie ook samen met o.a. het Hof van Watervliet en de Brugse Stadsschouwburg. Ook opmerkelijk waren de reclamespots op Alpenradio. Die werden zo goed als allemaal in het huis geproduceerd. De verkoop en het ontwerp gebeurden door het productiebureau LVA. Dat leide tot verzorgde spots en puike staaltjes creativiteit. De klant kreeg een afgewerkt product dat veel meer was dan de rijmelarij die vele andere radio's op dat moment uitzonden.

De resultaten van al die inspanningen bleven niet uit. De luisterenquête van Sobemap uit 1987 bewees dat Alpenradio het op één na best beluisterde lokale radiostation was van Brugge. Het totale luisterbereik bedroeg 34.400 luisteraars, dagelijks stemden 16.000 mensen af op FM 105,30.

In 1988 werd het programmaschema verdeeld in vier grote blokken. Tussen 6:00 en 18:00 kreeg de luisteraar een mix van actuele hits, rock, elpee-tracks en de betere retro-platen uit de jaren '60 en '70. Tussen 18:00 en 19:00 uur was er "Alpenradio informatief", een duidingsprogramma dat elke weekdag aan een ander thema was gewijd zoals sport, cultuur, sociaal-maatschappelijk, enz. In deze uitzendingen primeerde het woord. Het derde programmablok was de avond: tussen 19:00 en 21:00 werd elke dag een andere muziekstijl belicht in een gespecialiseerd programma : soul-funk, rock, sixties, reggae. Tussen 21:00 en 23:00 werd de avond afgesloten met een rockprogramma. 

Het vierde blok tenslotte was het weekend. Dat bevatte in hoofdzaak een mix van actuele muziek met veel aandacht voor elpeewerk en minder commerciële muziekstijlen. In het weekend kreeg de luisteraar ook een aparte hitlijst geserveerd op basis van het format en de airplay van het station. Alpenradio was daarmee ver z'n tijd vooruit. De lijst werd wekelijks samengesteld volgens het aantal keren dat een bepaalde hit of nieuwe single werd gedraaid. Ook minder bekende artiesten konden op die manier doordringen tot de tophitlijst.

Onder druk van de concurrentie en door een sterke rekrutering van jonge medewerkers is de radio steeds meer hitwerk beginnen draaien, vooral overdag en tijdens het weekend.

Om verder te professionaliseren besloot Alpenradio begin jaren '90 de uitzendingen gedeeltelijk te automatiseren. Er kwam een Italiaans non-stop-systeem in huis dat de mogelijkheid bood live-uitzendingen, non-stop cd-muziek, opgenomen programma's en reclame af te wisselen. De automaat kreeg de naam "James" mee. Bijkomend voordeel was dat Alpenradio toen 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door probleemloos kon uitzenden.

In september 1992 trok Alpenradio naar de andere kant van Brugge. De studio's, het secretariaat en de redactie werden ondergebracht in de Generaal Lemanlaan 182/1te Assebroek. Er was ook minder ruimte nodig omdat de uitzendingen geautomatiseerd de ether in werden gestuurd.

Op dat ogenblik werd ook duidelijk dat onafhankelijke, lokale radio maken volgens de kwaliteitsnormen die Alpenradio hanteerde, steeds moeilijker werd. De netwerken (nvdr: Contact, Nostalgie, SIS en ook Radio Donna) hadden een impact op het luistergedrag en de lokale adverteerders kozen meer en meer voor andere media. Toch werd er nog een dik jaar boeiende radio gemaakt van op de nieuwe locatie met ondermeer een deelname aan de Roefeldag voor kinderen. 

Onder druk van de concurrentie en door een sterke recrutering van jonge medewerkers is de radio steeds meer hitwerk gaan draaien. Desondanks zijn de gespecialiseerde muziekprogramma's steeds gebleven.

Eind 1993 besliste de vzw Alpen Radio Organisatie dat er voor de lokale omroep geen toekomst meer mogelijk was in de huidige vorm.

Het verdikt was eenvoudig: de kosten liepen te hoog op, de inkomsten waren te klein geworden. De vzw en de daarbij behorende frequentie werd op 5 februari 1994 overgenomen door een bedrijf uit Gent.


Enkele foto's  en stickers uit "de geschiedenis" van Alpenradio Brugge 

 Studio Alpenradio Studio spreek ruimteStudio Alpenradio

Studio AlpenradioOmroepgebouw AlpenradioStudio AlpenradioOmroepgebouw AlpenradioStudio Alpenradio


De Stickers

Sticker AlpenradioSticker AlpenradioSticker Alpenradio

Sticker AlpenradioDiversen krantenknipsels, de medewerkerspas, en het Alpenradio blad.

Afbeelding AlpenFeest Radio WeekendAlpenradio bladMedewerkers pas

Afbeelding AlpenradioKrantenknipsel AlpenradioKrantenknipsel Alpenradio

De redactie is opzoek naar ex-medewerkers, die beeld en geluid matriaal beschikbaar willen stellen.